Lainnya
Notifications
Translate Page

Salam, Doa, dan Keutamaan di Makam Rasulullah


Keberkahan Makam Rasulullah

Makam Rasulullah merupakan tempat yang penuh keberkahan bagi umat Islam di seluruh dunia. Setiap tahunnya, jutaan jamaah dari berbagai negara mengunjungi Makam Rasulullah di Masjid Nabawi, Madinah, untuk menunaikan ibadah dan mengucapkan salam serta doa kepada Nabi Muhammad SAW.

doa, rosulullah


Makna dan Pentingnya Salam

Salam merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Salam adalah ungkapan saling memberi keselamatan dan kebaikan antara sesama muslim. Saat mengunjungi Makam Rasulullah, umat Muslim dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan tulus dan penuh penghormatan.


Menyampaikan Doa di Makam Rasulullah

Doa juga merupakan bagian penting dari kunjungan ke Makam Rasulullah. Umat Muslim berdoa untuk mendapatkan berkah dan keberkahan dari Allah SWT melalui perantaraan Rasulullah. Doa-doa yang penuh harap dan kerendahan hati disampaikan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan di hadapan makam Nabi Muhammad SAW.

Peziarah makam Rasulullah saw dianjurkan untuk membaca doa masuk masjid ketika hendak masuk Masjid Nabawi di Kota Madinah. Setelah itu, peziarah makam Rasulullah dianjurkan untuk mengerjakan shalat sunnah Tahiyyatul Masjid sebanyak dua rakaat.

Setelah melaksanakan adab memasuki masjid, peziarah baru memulai aktivitas ziarahnya ke makam Rasulullah saw ​​​​​​. Peziarah mendekati makam Rasulullah saw yang terdapat di dalam Masjid Nabawi.

Setelah mendekat makam, peziarah hendaknya memberi salam kepada Rasulullah saw. Adapun lafal salam di makam Rasulullah saw disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Kitab Al-Adzkar-nya sebagai berikut:


السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيْرَةَ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ المُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ وَعَلَى النَّبِيِّيْنَ وَسَائِرِ الصَّالِحِيْنَ:

أَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّيْتَ الأَمَانَةَ، وَنَصَحْتَ الأُمَّةَ، فَجَزَاكَ اللهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَى رَسُوْلًا عَنْ أُمَّتِهِ


Assalāmu ‘alayka yā rasūlallāh, assalāmu ‘alayka yā khīratallāh min khalqih, assalāmu ‘alayka yā habīballāh, assalāmu ‘alayka yā sayyidal mursalīn wa khātaman nabiyyīn, assalāmu ‘alayka wa ‘alā ālika wa ashhābika wa ahli baytika, wa ‘alan nabiyyīna wa sā’iris shālihīn:

Asyhadu annaka ballaghtar risālah, wa addaytal amānah, wa nashahtal ummah, fa jazākallāhu ‘annā afdhala mā jazā rasūlan ‘an ummatih.

Artinya: "Salam sejahtera bagimu wahai Rasulullah, salam sejahtera bagimu wahai makhluk pilihan Allah, salam sejahtera bagimu wahai kekasih Allah, salam sejahtera bagimu wahai penghulu para rasul dan penutup para nabi, salam sejahtera bagimu, keluargamu, sahabatmu, anggota keluargamu, para nabi, dan semua orang saleh.

Aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat. Semoga Allah memberikan ganjaran kepadamu atas (jasa membimbing) kami melebihi ganjaran-Nya untuk rasul lain atas umatnya,” (Imam An-Nawawi, Al-Adzkar An-Nawawi, [Kairo, Darul Mallah: 1971 M/1391 H], halaman 174).

Setelah memberi salam kepada Rasulullah saw, peziarah dianjurkan memberi salam kepada Sayyidina Abu Bakar ra dan Sayyidina Umar bin Khattab ra, serta dilanjutkan dengan tawasul dan memohon kebaikan untuk dirinya, kedua orang tuanya, sahabatnya, semua orang yang berbuat baik kepadanya, dan seluruh umat Islam. Wallahu a‘lam.


Keutamaan Mengunjungi Makam Rasulullah

Mengunjungi Makam Rasulullah memiliki keutamaan yang luar biasa dalam agama Islam. Beberapa keutamaan tersebut antara lain:

1. Mempererat ikatan dengan Rasulullah: Mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW adalah kesempatan langka untuk merasakan kedekatan dengan Rasulullah dan memperkuat ikatan spiritual dengan beliau.


2. Memperoleh ampunan dan berkah: Menyampaikan salam dan doa di Makam Rasulullah merupakan amalan yang diberkahi dan dapat menjadi sarana mendapatkan ampunan serta berkah dari Allah SWT.


3. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan: Kunjungan ke Makam Rasulullah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Melihat tempat bersejarah yang dihormati oleh umat Islam selama berabad-abad dapat memperdalam rasa cinta dan kecintaan terhadap agama.Kesimpulan

Makam Rasulullah merupakan tempat suci yang penuh keberkahan bagi umat Muslim. Salam dan doa yang disampaikan di makam ini memiliki makna dan keutamaan yang tinggi. Mengunjungi Makam Rasulullah adalah kesempatan yang berharga untuk mempererat ikatan dengan Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan berkah serta ampunan dari Allah SWT. Oleh karena itu, menjaga etika dan tata cara yang benar adalah suatu keharusan dalam kunjungan ke tempat suci ini.

Posting Komentar