Lainnya
Notifications
Translate Page

Keutamaan Dzikir "Ya Hayyu Ya Qayyum" 40 Kali Setiap Pagi dan PetangDzikir adalah praktik spiritual dalam agama Islam yang memiliki kekuatan mendalam dalam menghubungkan diri dengan Sang Pencipta. Salah satu dzikir yang memiliki nilai istimewa adalah "Ya Hayyu Ya Qayyum". Mengamalkan dzikir ini sebanyak 40 kali setiap pagi dan petang memiliki manfaat luar biasa bagi jiwa dan kesejahteraan kita. Mari kita jelajahi manfaat dzikir ini dalam artikel ini.


Makna Dizkir Ya Hayyu Ya Qayyum

Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa, Ya Hayyu Ya Qayyum lebih dikenal sebagai Ismullahil A'dzham atau Ismullahil A'dzham. Kalimat ini merupakan nama Allah SWT yang paling agung di antara yang lainnya yang tercantum dalam Al-Qur'an.


Kalimat ini terdiri dari dua nama Allah SWT, yakni Al-Hayy dan Al-Qayy. Al-Hayy memiliki makna Allah Yang Maha Hidup, Dia-lah Dzat yang senantiasa hidup dan tidak mungkin mati atau tidur bahkan sekejap pun. Sedangkan Al-Qayyum artinya Allah yang Maha Mandiri. Maksudnya Allah Maha Berdiri Sendiri dan tidak memerlukan makhluk.


Istilah Ismaullahil A'dzham terdapat dalam tiga surah Al-Qur'an, sebagaimana dalam bunyi hadits berikut,


"Ismullah al-A'dzham yang jika digunakan untuk berdoa, maka Allah SWT. Akan mengabulkan doanya, (yakni) yang terdapat dalam tiga surah Al-Qur'an, yaitu surah al-Baqarah, surah Ali 'Imran, dan surah Thaahaa." (HR Ibnu Majah, Hakim, dan Thabrani)


Menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, ayat-ayat Al-Qur'an tersebut adalah surah al-Baqarah ayat 255, surah Ali 'Imran ayat 2, serta surah Thaha ayat 111.


Tuntunan Membaca Ya Hayyu Ya Qayyum

Terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi sebagaimana dinukil Ibnul Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi Liman Saala'Anid Dawaaisy-syafi'i, dari Abu Hurairah, ia berkata,


"Apabila Rasulullah SAW menghadapi suatu masalah, beliau mengangkat kepalanya ke langit, jika bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan Ya Hayyu, Ya Qayyum." (Jami' Tirmidzi)


Masih dalam sumber yang sama, disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum apabila beliau ditimpa hal yang menyedihkan.


Seperti dalam hadits dari Anas bin Malik, ia berkata, "Jika Rasulullah SAW tertimpa suatu perkara yang menyedihkan, beliau mengucapkan, Ya Hayyu, Ya Qayyum birahmatika astaghitsu (Wahai Yang Mahahidup dan Maha Penegak dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan)." (HR at-Tirmidzi dalam Jami')


Dalam kitab Al-I'tisham karya Imam Asy-Syathibi terdapat riwayat yang menyebut anjuran membaca dzikir Ya Hayyu Ya Qayyum 40 kali. Dikisahkan dari Al-Kattani, dia mengatakan bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya. Dia pun berkata kepada beliau SAW, "Berdoalah kepada Allah agar Dia tidak mematikan hatiku." Beliau menjawab, "Bacalah setiap hari kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta sebanyak 40 kali."


Imam Asy-Syathibi menjelaskan, faedah mimpi tersebut adalah mengingatkan pada sebuah kebaikan dan mimpi semacam itu termasuk jenis kabar gembira. Hanya saja, tinggal dibicarakan apakah penetapan jumlah 40 kali tersebut, jika itu tidak menjadi keharusan maka mimpi itu benar adanya.


Rasulullah SAW sendiri menganjurkan untuk membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai salah satu bacaan dzikir pagi dan petang. Dari Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW berpesan kepada Fatimah RA, "Hendaklah kamu mendengar apa yang aku wasiatkan kepada kamu, yaitu ucapkanlah apabila masuk waktu pagi dan apabila masuk waktu petang,


يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ.


Latin: yaa hayyu ya qayyum birahmatika astaghiitsu, ashlih lii syaknii kullahu, wa laa takilnii ila nafsii tarafata 'aini


Artinya: Wahai yang Maha Hidup! Wahai yang Maha Kekal selamanya, dengan Rahmat Engkau aku memohon pertolongan daripada sebarang kesukaran. Perbaikilah bagiku setiap urusanku dan janganlah Engkau biarkan aku mengurusi diriku sendiri walau sekelip mata." (Hadits Hasan oleh Al-Hakim)


Atau hadits berikut ini,


يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ


Latin: yaa hayyu ya qayyum birahmatika astaghiitsu


Artinya: "Wahai yang Maha Hidup! Wahai yang Kekal selamanya, dengan Rahmat Engkau aku memohon pertolongan daripada sebarang kesukaran." (Hadits hasan oleh Tirmidzi)


Keutamaan Membaca Dzikir Ya Hayyu Ya Qayyum

Diambil dari sumber sebelumnya, berikut adalah keutamaan setelah membaca Dzikir Ya Hayyu Ya Qayyum:


  1. Allah SWT akan memberikan anugerah dan karunia berupa rezeki yang berlimpah.
  2. Menjadi orang yang mandiri dan tidak mengandalkan orang lain.
  3. Mempunyai semangat bekerja keras.
  4. Dimudahkan dalam mencari rezeki.
  5. Menjadi orang yang sukses karena bersungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan dalam bekerja.
  6. Dijauhkan dari kesedihan.
  7. Dilindungi dari berbagai bencana.
  8. Mendapat solusi dari masalah bisnis.
  9. Dipermudah urusannya dalam menghadapi masalah.### Kesimpulan

Dzikir "Ya Hayyu Ya Qayyum" adalah sumber kekuatan spiritual yang dapat membawa transformasi dalam hidup kita. Dengan mengamalkannya sebanyak 40 kali setiap pagi dan petang, kita membuka pintu menuju kedamaian batin dan kedekatan dengan Allah. Mari kita jadikan dzikir ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rutinitas spiritual kita dan merasakan manfaatnya secara menyeluruh.


Sumber: Detik.com

Posting Komentar